Mezőgazdasági gépszerviz tanfolyam – Mezőgazdasági gépjavító tanfolyam

A 75. sorszámú Mezőgazdasági gépjavító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 521 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mezőgazdasági gépjavító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

  1. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei

2.1.1. Iskolai előképzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: 34 521 08 Mezőgazdasági gépész

2.3. Előírt gyakorlat: –

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: –

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

  1. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2.7333Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítójaAutódaru-szerelő
3.1.3Dózer szerelő
3.1.4.Helyhez kötött gép szerelője, javítója
3.1.5.Hidraulika szerelő
3.1.6.Kompresszorszerelő
3.1.7.Rakodógép-szerelő
3.1.8.Szállítószalag szerelő
3.1.9.Targoncaszerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

–       átveszi az mezőgazdasági erő- és munkagépet,

–       mezőgazdasági gépeket üzemeltet,

–       karbantartást, javítást végez,

–       erő- és munkagépet karbantartásra, javításra előkészít,

–       gépet szétszerel,

–       hibafelvételt végez,

–       javítást végez,

–       gépet összeszerel,

–       erő- vagy munkagépre hidraulikus egységet javít, felszerel,

–       erő- vagy munkagépre elektromos egységet javít, felszerel,

–       karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket,

–       belsőégésű motort diagnosztizál, javít, szerel,

–       erő- vagy munkagépet karbantart, javít,

–       dokumentációt készít,

–       vállalkozást vezet,

–       továbbképzésen vesz részt,

–       betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

–       együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában,

–       közreműködni a munkafeladatok szervezésében, végrehajtásában.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 521 08Mezőgazdasági gépészszakképesítés
  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11079-12Mezőgazdasági gépjavítási alapok
4.4.11080-12Javítástechnológiai feladatok
4.5.11081-12Agrárgazdasági gépek javítása
  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória)

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11079-12Mezőgazdasági gépjavítási alapokírásbeli
5.2.4.11080-12Javítástechnológiai feladatokírásbeli
5.2.5.11081-12Agrárgazdasági gépek javításaírásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

  1. A) A vizsgafeladat megnevezése: Alkatrész javítási, felújítási feladat elvégzése

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott mezőgazdasági erő- vagy munkagép alkatrész javítása, a szükséges technológiák alkalmazásával.

 

A vizsgafeladat időtartama:                         120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:       35%

 

  1. B) A vizsgafeladat megnevezése: Agrárgazdasági gép komplex hibaelhárítása, karbantartása, beállítása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott mezőgazdasági erőgép, munkagép, vagy önjáró gép diagnosztikai vizsgálata alapján a hiba megállapítása, majd elhárítása. Az adott gép karbantartása, beállítása, próbaüzemeltetése.

 

A vizsgafeladat időtartama:                         150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:       45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: –

A vizsgafeladat ismertetése: –

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mezőgazdasági gépek javítása

 

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő szakmai követelménymodulok témaköreiből tartalmaznak kérdéseket.

 

A vizsgafeladat időtartama:                         30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:       20%

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont alatt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Traktor pótkocsival
6.3.Mezőgazdasági vontató (3 különböző teljesítménykategória)
6.4.Késes altalajlazító
6.5.Középmély lazító
6.6.Függesztett eke
6.7.Félig függesztett eke
6.8.Váltva forgató eke
6.9.Tárcsás borona (X)
6.10.Tárcsás borona (V)
6.11.Oldalazó tárcsás borona
6.12.Boronák
6.13.Sorközművelő kultivátor
6.14.Szántóföldi kultivátor
6.15.Kombinátor
6.16.Hengerek
6.17.Szervestrágya-szóró
6.18.Hígtrágya-szóró
6.19.Műtrágyaszóró
6.20.Sorba-, szórva vetőgép
6.21.Szemenkénti vetőgép
6.22.Direktvetőgép
6.23.Ültetőgép
6.24.Palántázó gép
6.25.Fűkasza
6.26.Önjáró kaszáló, szecskázógép
6.27.Rendkezelők
6.28.Bálázó
6.29.Szárzúzók
6.30.Sor-, rendfelszedő- és kaszáló adapter
6.31.Pótkocsik
6.32.Szántóföldi permetező
6.33.Fa- és szőlővédelmi permetező
6.34.Magtisztító- és csávázó gépek
6.35.Arató-cséplőgép és adaptereik
6.36.Rakodógép (traktorra szerelt és önjáró)
6.37.Állattartó-telepi gépek, berendezések
6.38.Terményszárító
6.39.Takarmánykeverő gépek
6.40Kertészeti kisgépek
6.41.Hidraulikus, elektromos és tüzelőanyag-ellátó berendezések beállításához szükséges próbapadok
6.42.Motor vizsgálatához szükséges diagnosztikai eszközök, mérőberendezések
6.43.Hidraulikus rendszer diagnosztikai, eszközei, berendezései
6.44.Elektromos rendszer diagnosztikai eszközei, berendezései
6.45.Dízel tüzelőanyag-ellátó rendszer vizsgálatának eszközei és mérőberendezései
6.46.Emelőgépek (mobil és stabil)
6.47.Fémmegmunkáló gépek (esztergapad, köszörű, oszlopos fúrógép, marógép)
6.48.Hegesztő-berendezések (láng, ív, CO2, AFI, AWI)
6.49.Tűzikovács berendezések
6.50.Számítógépek
6.51.Elektromos és pneumatikus kéziszerszámok (csiszoló- és fúrógépek, levegőkulcs)
6.52.Kéziszerszámok (villás-, csillag- és dugókulcs készlet, torx és csavarhúzó készlet, reszelők, fogók, lehúzók, vágók, különféle anyagú és méretű kalapácsok)
6.53.Karbantartó- és szervizberendezések
6.54.Egyéni védőfelszerelések
6.55.Munkabiztonsági berendezések
6.56.Környezetvédelmi berendezések
  1. EGYEBEK