Telefonvonalszerviz tanfolyam – Távközlési és informatikai hálózatszerelő tanfolyam

A 22. sorszámú Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye

 

  1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 523 01

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatszerelő

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

 

  1. EGYÉB ADATOK

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 

  1. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.3141Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikusHálózatoperátor
3.1.3.Számítógép telepítő
3.1.4.Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5.3143Számítógéphálózat- és rendszertechnikusInformatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.6.Számítógépes hálózati technikus
3.1.77342Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítójaInformatikai hálózatirendszer-telepítő
3.1.8.Telefonvonal-szerelő

 

3.1.9.Távközlésihálózat építő

 

3.1.10.Telefonvonal-telepítő

 

 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

 

A Távközlés-informatikai hálózatszerelő feladata a távközlési hálózatok szerelése. Ebbe a körbe tartozik a kábelek kötése, a csatlakozók és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 

– informatikai hálózatokat építeni;

– hagyományos távközlési hálózatokat szerelni;

– optikai hálózatokat szerelni;

– kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni;

– hálózatokat minősíteni;

– hibahelyet detektálni;

– kábelhibákat javítani.

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 481 03Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltetőszakképesítés

 

  1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10815-16Információtechnológiai alapok
4.4.11626-16Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5.12005-16Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.6.10825-16Hálózatszerelés és mérés
4.7.11997-16Hálózati ismeretek I.

 

  1. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10815-16Információtechnológiai alapokgyakorlati
5.2.4.11997-16Hálózati ismeretek I.írásbeli, gyakorlati
5.2.5.10825-16Hálózatszerelés és mérésgyakorlati
5.2.6.11626-16Távközlés-elektronikai alaptevékenységírásbeli, gyakorlati
5.2.7.12005-16Munkaszervezés és projektmenedzsmentírásbeli

 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Infokommunikációs hálózat kiépítése és installálása. A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy infokommunikációs eszközt köt be a hálózatba és a feladatnak megfelelően installálja. Ez a vizsgarész tartalmazza az összeköttetések kiépítését, a berendezések, eszközök illesztését, és címzését. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100 %

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése:

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

 

 

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

 

Az 5.3.2. pontban meghatározott központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

  1. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Elektronikai alapáramkörök
6.3.Multiméter
6.4.Oszcilloszkóp
6.5.Jelgenerátor
6.6.Tápegység
6.7.Kábelszerelő szerszámok
6.8.Hálózatanalizátor
6.9.Szálhegesztő
6.10.Optikai jelszintmérő
6.11.OTDR
6.12.Vizsgálótelefon

 

  1. EGYEBEK